Het staken van je cryptocurrencies zorgt er in de praktijk voor dat je passieve inkomsten kan realiseren simpelweg door het vasthouden van de crypto waarover je beschikt. Zoveel zal ondertussen bij jou ook wel reeds duidelijk zijn. Dit gezegd hebbende zal je kunnen vaststellen dat het staken in de praktijk op twee verschillende manieren kan gebeuren. We maken hierbij een onderscheid tussen enerzijds flexibele crypto staking en anderzijds fixed crypto staking.

Heel wat mensen geven de voorkeur aan deze laatste optie omdat ze op die manier doorgaans kunnen rekenen op een aanzienlijk hogere opbrengst. Gaat ook jouw voorkeur hiernaar uit, maar wil je eerst een concreet beeld krijgen van alle voordelen, nadelen en risico’s die zijn verbonden aan fixed crypto staking? Dan is het zeker interessant om de hieronder terug te vinden informatie door te nemen.

Eerst even dit, wat is fixed crypto staking?

Laat ons om te beginnen eerst even concreet aangeven wat fixed crypto staking nu eigenlijk is. Het gaat hierbij namelijk om een vorm van staking waarbij je rekening moet houden met een vastgestelde termijn. De periodes waar je een keuze uit kan maken beginnen bij enkele weken en lopen uit tot enkele maanden of soms zelfs jaren. Hoe langer jij bereid bent om je crypto vast te zetten, des te langer de exchange met jouw holdings aan de slag kan en des te hoger de opbrengsten voor jou als investeerder zullen komen te liggen. Vroeger was staking uitsluitend iets wat was voorbehouden voor Proof of Stake munten, maar tegenwoordig is dat niet langer het geval meer.

Wanneer je, je tegenwoordig gaat verdiepen in de mogelijkheden die worden aangeboden op het gebied van fixed crypto staking zal je kunnen vaststellen dat deze evengoed worden aangeboden voor Proof of Work coins zoals bijvoorbeeld de nummer één cryptovaluta van de wereld Bitcoin. Omwille van het feit dat veel mensen toch van plan zijn om deze asset voor de lange termijn vast te houden is dit wellicht één van de beste assets om gebruik van te maken bij fixed crypto staking.

Fixed crypto staking kan o.a. bij:

Wat zijn de voordelen van fixed crypto staking?

In principe zijn er twee duidelijke voordelen verbonden aan gebruikmaken van fixed crypto staking. In eerste instantie zal je kunnen vaststellen dat deze vorm van staking je altijd een hoger rendement oplevert in vergelijking met flexibele staking. Dat is het gevolg van het feit dat de exchange of broker met zekerheid weet dat de assets gedurende een bepaalde (lange) periode bij haar ondergebracht zullen worden. Het spreekt voor zich dat de achterliggende partij dan ook met jouw holdings aan de slag kan gaan om daar een bepaald rendement op te gaan realiseren. Een significant deel van dat rendement kan dan terugvloeien naar jou als investeerder. Wanneer je, je opbrengsten uit staking zo hoog mogelijk wil kunnen houden is fixed crypto staking wellicht veruit de beste keuze.

Het tweede voordeel waar je op kan rekenen bij fixed crypto staking heeft te maken met het feit dat je geen impulsieve beslissingen kan nemen. Voor menig aantal mensen geldt dat ze vaak op een niet interessant moment kiezen voor het (gedeeltelijk) verkopen van hun assets. Wanneer je hebt gekozen voor flexibele staking is dit altijd mogelijk, want je kan op eender welk gewenst moment verkopen. Heb je echter gekozen voor fixed staking? Dan kan dat niet. In dat geval is het immers zo dat je sowieso moet wachten tot de staking periode is afgelopen.

Voor welke nadelen en risico’s moet je aandachtig zijn?

Er zijn aan fixed crypto staking helaas niet alleen maar voordelen verbonden. Wanneer je met deze vorm van staking aan de slag wil gaan zal je er dan ook rekening mee moeten houden dat je niet zomaar meer op eender welk gewenst moment je assets kan opvragen. Voor heel wat mensen geldt nochtans dat dit een absolute must is. Dit niet in het minst omdat ze het niet fijn vinden om bij bijvoorbeeld zeer gunstige marktomstandigheden niet de mogelijkheid te hebben om te kunnen verkopen. Zelfs wanneer er dus met andere woorden nieuwe all-time highs worden neergezet kan jij jouw assets niet verkopen wanneer de vastgestelde staking periode nog niet is afgelopen.

Eigenlijk in lijn met bovenstaande ligt het feit dat niet elke asset zich zomaar leent om te gebruiken voor fixed staking. Voor heel wat mensen geldt bijvoorbeeld dat ze investeren in zeer volatiele altcoins die eigenlijk niets meer of minder zijn dan proefprojecten. Voor het merendeel van dergelijke assets geldt dat ze slechts één of enkele keren een pump meemaken waardoor een interessant verkoopmoment wordt gecreëerd. Deze assets fixed staken voor een lange termijn kan als gevolg hebben dat je dit interessante verkoopmoment mist waardoor je eigenlijk zo goed als gegarandeerd verlies zal maken. Denk dus goed na voor welke coins fixed staking in de praktijk wel en voor welke het vooral niet interessant kan zijn.

Dit is een algemeen risico voor wanneer je gebruikmaakt van een centraal of decentraal platform voor staking. Een platform kan gehackt worden of failliet gaan. Dit kan ertoe leiden dat je je munten niet meer kan opnemen en dus kwijt bent.